پایه پوز

وسیله ی است تا پذیرنده را قادر می سازد پوز خود را بر روی آن گذاشته تا امکان استفاده توسط خود پذیرنده و مشتری تسهیل گردد

پایه پوز

 

 

آیا دستگاه کارتخوان نیاز دارید؟!