ارائه جدیدترین خدمات و ابزارها در حوزه پرداخت الکترونیک pos Mباشگاه مشتریانصندوق فروشگاهی دستگاه کارتخوان با قابلیت اتصال به wifiلویال کارت
تحویل مودمبیمه آتش سوزی pin pad پین پدبرای مشتریان پر تراکنش

بازاریابی و نصب صندوق فروشگاهی

برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

۰۲۱۶۶۰۸۰۸۲۲ - داخلی ۱۱۷

رایگان با شرط تراکنش ماهانه

فرانگر صنعت کارت آریا

شرکت فرانگر صنعت کارت آریا در زمینه خدمات پرداخت الکترونیک فعالیت می کند