دستگاه کارتخوان سیار:

دستگاه های کارتخوان بی سیم یا سیار با یک سیم کارت همراه و وصل شدن به شکبه بانکی دارای قابلیت ارسال و دریافت داده در بستر GPRS شده که این امر این امکان را ایجاد کرده که بدون محدودیت مکانی در نقاط انتن دهی سیم کارت ها این دستگاه ها کار کرده و امکان خدمات دهی را داشته باشند. این نوع از دستگاه های کارتخوان( کارتخوان بی سیم) مناسب شرکت های پخش، تحویل حضوری و پیک می باشد.

کارتخوان بی سیم
کارتخوان بی سیم
مودم کارتخوان

آیا دستگاه کارتخوان نیاز دارید؟!