درباره ما

شرکت فرانگر صنعت کارت آریا در سال ۱۳۹۰ و با همت و تلاش تعدادی از متخصصین حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، بانکداری الکترونیک تشکیل گردید.
طبق بیانیه شرکت و همت مدیران و مسئولین شرکت مقرر شد تا در سه حوزه دستگاههای کارتخوان، دستگاههای خودپرداز و کارت های بانکی اقدام به فعالیت و در اختیار گرفتن سهمی قابل توجهی در بازار به تفکیک سه حوزه بدست بیاورد. در کنار این موارد ، شرکت بدنبال استفاده از فناوری نوین و بومی سازی آن برای نظارت و بازرسی فرآیند اجرایی می باشد.

خط مشی
  • ارائه خدمات سریع و به هنگام و با کیفیت متمایز نسبت به رقبا فعلی

  • بالا بردن انگیزه پذیرندگان دستگاههای کارتخوان برای استفاده بیشتر

  • مکان یابی بهینه برای دستگاههای خودپرداز

  • فرهنگ سازی مورد نیاز در میان پذیرندگان در خصوص ابزار های الکتورنیکی و نوین

  • بکارگیری تکنولوژی های نوین برای جایگزینی کار ها بصورت سیستماتیک به عنوان جانشینی مناسب در پروسه کاربر محور